სულხან ზუმბარიძემ გასულ წელს ხელფასის სახით 341 700 ლარი აიღო

სულხან ზუმბარიძემ გასულ წელს ხელფასის სახით 341 700 ლარი აიღო. 

იგი საქართველოს სახელწმიფო ელექტროსისტემის თავმჯდომარეა და უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში, ბიუჯეტიდან ხელფასის სახით 1 400 000 ლარზე მეტი აქვს მიღებული. 

მისი წლიური ხელფასი, პოლონეთისა და სლოვენიის პრემიერ მინისტრების ჯამურ ანაზღაურებაზე მეტია.

თარიღი12 ივნისი, 2019