არსებული საჯარო ტრანსპორტით ქალაქი არღვევს კანონს და კონსტიტუციას

* არსებული საჯარო ტრანსპორტით ქალაქი არღვევს კანონს და კონსტიტუციას.
- თქვენი აზრით, უნდა დადგეს თუ არა იმ ჩინოვნიკების პასუხისმგებლობის საკითხი, რომეთა გულგრილობასაც მილიონების ჯანმრთელობა ეწირება?

-------------------

https://sao.ge/.../2018/atmosferuli-haeris-dabinzureba.pdf გვ.18

http://www.euronews.com/.../9-out-of-10-people-breathing...

https://www.georgianjournal.ge/.../32635-georgia-no-1...

https://www.georgianjournal.ge/.../34468-tbilisi-among...

http://factcheck.ge/.../saqhovelthao-jandatsvis-biujetis.../

თარიღი12 ივნისი, 2019