2012-2018 წლებში მოსამართლე მერაბ გაბინაშვილმა 570,000 ლარი გამოიმუშავა

* 2012-2018 წლებში მერაბ გაბინაშვილმა 570,000 ლარი გამოიმუშავა.

* სწორია თუ არა სამუდამოდ ხელფასის გადახდა ისეთი მოსამართლისთვის, რომელსაც პროფესიულ საკითხების შესახებ მცდარი შეხედულებები აქვს და მწირი ზოგადი განათლება გააჩნია?

* გაბინაშვილს ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული სახელმწიფო, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა (გდრ) თავდაპირველად ფაშისტური გერმანიაში აერია, ხოლო მოგვიანებით დემოკრატიული სახელმწიფო ეგონა.

თარიღი26 სექტემბერი, 2019