დევნილების საცხოვრებლები და ბიძინა ივანიშვილის დაპირება

2008-2016 წლებში მხოლოდ პრემია/დანამატებზე 50%-იანი დაზოგვის შემთხვევაში, ყველა დევნილი ოჯახი საქართველოში უკვე უზრუნველყოფილი იქნებოდა მუდმივი საცხოვრებლით.
 

თარიღი5 მარტი, 2020