"ქართული ოცნების" შემომწირველები

4 მილიონი ერთ თვეში.

სალომე კვირიკაშვილი, "ფლანგვის დეტექტორის" მკვლევარი: "კარგად არსებული პრაქტიკის განმეორებას ვხედავთ, ეს არის ორმხირივი, ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობა კომპანიებსა და ხელისუფლებას შორის."

თარიღი8 სექტემბერი, 2021